3.4.5 Utils

Sekce pro extra funkce GSM brány. V současné době GSM brána nabízí funkci trasování ethernet rozhraní (Network trace) a funkci trasování vlastní komunikace zařízení. Tyto funkce slouží k odhalení problémů při instalaci GSM brány, zejména odladění SIP komunikace. Stažený soubor je formaátu PCAP, tj. formátu čitelného například v programu Wireshark (http://www.wireshark.org/).

BTS lock

Tato sekce umožňuje nastavení funkce BTS lock v případě, že tuto funkci používaný GSM/UMTS modul podporuje. Výplň buněk obsahujících ID BTS jsou v případě podpory modulu označené modře.  BTS lock lze nastavit manuálním výběrem BTS nebo podle síly signálu BTS.

Send USSD command

Tato sekce umožňuje odesílání USSD příkazů do mobilní sítě a následné zobrazení odpovědi.

Tip

 • USSD menu může sloužit např. ke zjištění kreditu SIM nebo jiných informací od operátora. USSD menu může obsahovat více úrovní. Pro vstup do další úrovně je nutné použít oddělovací příkaz semicolon '';''. USSD příkaz může následně vypadat např. *123#;1;2.

Test call

Tato sekce slouží k testování hovorů přes jednotlivá rozhraní brány nebo k ověření nastavených pravidel v LCR routovací tabulce. Testovat lze příchozí i odchozí hovory z jednotlivých rozhraní brány 2N® VoiceBlue Next

 

Status

 • Call status Connection channel – zobrazuje kanál vybraného rozhraní, přes který se realizuje odchozí testovací volání
  • NULL – žádná akce
  • CPRES – požadavek na sestavení hovoru
  • IPROC – zahájení sestavování hovoru
  • CRECV – volaný je vyzváněn
  • ACTIVE – aktivní hovor
  • DISREQ – požadavek na ukončení hovoru
  • OVRECV – odmítnutí požadavku na sestavení hovoru bránou, z důvodu nesplnění podmínek nastavených v LCR směrovací tabulce
 • Waiting channel – v případě testování příchozího hovoru na vybrané rozhraní brány 2N® VoiceBlue Next se zde zobrazí kanál, který byl vybrán jako testovací. Na vybraném kanále bude následně očekáván příchozí hovor. 

Control

 • Action type – typ testovacího hovoru
  • Make call – brána bude realizovat odchozí testovací hovor
  • Wait call – brána bude očekávat příchozí testovací hovor
 • Destination channel – výběr kanálu jednotlivých rozhraní, ze kterého bude realizován odchozí hovor. Na hovor nemá vliv nastavení LCR směrovací tabulky. 
 • Source channel – zdrojový kanál vybraného rozhraní, ze kterého bude realizován odchozí hovor. Pouze v případě použití Destination channel - According to LCR
 • Wait on channel – kanál vybraného rozhraní čekající na příchozí hovor
 • Dial – called number
 • Clip – calling number