3.4.6 Management

Firmware update

Sekce pro nahrání nového firmware do GSM brány. Vybírejte pouze soubory ve formátu „VBN–xx.xx.xx.bin". Další informace o firmware naleznete v  kapitole 2.3  „Firmware upgrade".

Varování

  • Používejte pouze certifikovaný firmware určený pro tento typ brány! Použití jiného typu firmware může způsobit nevratné poškození 2N® VoiceBlue Next!

Po nahrání a odeslání souboru s novým firmware dojde k automatickému restartu GSM brány.

Licence key

Tato sekce umožňuje nahrávání licenčního souboru nebo licenčního kódu do brány 2N® VoiceBlue Next. Dále jsou zde zobrazené informace o aktuálně nahraném licenčním souboru. Bližší informace o významu jednotlivých položek naleznete v sekci  Gateway Control.

Upozornění

  • Vložením nového licenčního kódu dojde k restartu GSM brány a přerušení všech aktuálně probíhajících hovorů!

Restart

Sekce pro nucený restart připojené 2N® VoiceBlue Next.

Configuration download

Okno pro stažení aktuální konfigurace 2N® VoiceBlue Next. Uložený soubor je ve formátu CFG-M202-sériové_číslo_brány-rrrrmmdd-hhmmss.tar

Configuration upload

Okno pro nahrání nové konfigurace do 2N® VoiceBlue Next. Hodnoty Ethernet rozhraní a přihlašovací údaje zůstávají nezměněny!

Varování

  • Nahrávejte pouze známý konfigurační soubor určený pro zvolenou GSM bránu. V opačném případě hrozí riziko špatné funkcionality GSM brány a následná nutnost provést tovární restart brány.

Documentation

Stažení uživatelského manuálu uloženého v bráně.

Upozornění

  • Verze uživatelského manuálu se nemění při upgrade firmware brány. Pro stažení poslední verze manuálu prosím využijte link na stránky www.2n.cz!