3.4.7 Others

SIM Client

Tato sekce je zobrazena pouze pro GSM brány, které podporují 2N® SIM Star systém pro vzdálenou správu SIM.

SMS

Tento podsekce vám pomůže posílat a přijímat SMS prostřednictvím modulů.

Tip

  • Pro posílání/příjem SMS lze použít také uživatelský SMS účet. Nastavení SMS uživatelského účtu naleznete v menu Web Configuration.

Poznámka

  • V případě aktivní licence pro SMTP/POP3 nebo SMPP messaging není toto menu aktivní. V tomto případě lze využít pro odesílání zpráv z webového rozhraní menu Messaging / Send SMS.