4. Uvedení zařízení do továrního nastavení

Tlačítko reset umístěné v levém dolním rohu na zadní straně zařízení slouží k nastavení originálního továrního nastavení, restartu zařízení, zjištění IP adresy zařízení a její přepnutí do statického nebo dynamického režimu. Signalizační LED diody se nachází na zadní straně zařízení.

Krátký stisk tlačítka (< 1 s) vyvolá pouze restart zařízení – k žádné změně konfigurace nedochází.

Poznámka

 • Časový interval od krátkého stisku tlačítka RESET po znovu připojení zařízení do sítě po proběhlém restartu trvá pro 2N Access Unit M 26 s.

Zjištění aktuální IP adresy

Pro zjištění aktuální IP adresy postupujte podle následujících bodů:

 • Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
 • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
 • Uvolněte tlačítko RESET.
 • Zařízení hlasově automaticky oznámí aktuální IP adresu.

Poznámka

 • Časový interval od stisknutí tlačítka RESET do první světelné a zvukové signalizace je uveden v rozmezí 15–35 s, vždy záleží na konkrétním modelu 2N Access Unit.
  • Pro 2N Access Unit M platí časový interval 14 s.

Nastavení statické IP adresy zařízení

Pro nastavení konfigurace sítě zařízení do režimu se statickou IP adresou (DHCP OFF) postupujte podle následujících bodů:

 • Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
 • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
 • Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca dalších 3 s).
 • Uvolněte tlačítko RESET.

Po restartu bude mít zařízení nastaveny tyto síťové parametry:

 • IP adresa: 192.168.1.100
 • Maska sítě: 255.255.255.0
 • Výchozí brána: 192.168.1.1

 

Nastavení dynamické IP adresy zařízení

Pro nastavení konfigurace sítě zařízení s dynamickou IP adresou (DCHP ON) postupujte podle následujících bodů:

 • Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
 • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
 • Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca dalších 3 s).
 • Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED a zazní zvuková signalizace  (cca dalších 3 s).
 • Uvolněte tlačítko RESET.

 

Obnovení originálního nastavení

Pro obnovení originálního továrního nastavení zařízení postupujte podle následujícího postupu:

 • Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
 • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
 • Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca další 3 s).
 • Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED a zazní zvuková signalizace  (cca další 3 s).
 • Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca další 3 s). 
 • Uvolněte tlačítko RESET.

Upozornění

 • V případě obnovení originálního továrního nastavení na zařízení s firmwarem verze 2.18 nebo vyšší je nutné Bezpečnostní relé znovu naprogramovat podle postupu uvedeného v části 2.4 Připojení rozšiřujících modulů