5. Údržba

Při používání dochází nezbytně k zašpinění povrchu, zejména klávesnice zařízení. K odstranění nečistot obvykle postačí měkký hadřík navlhčený čistou vodou. Doporučujeme dodržovat při čištění tyto zásady:

  • Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (písek na nádobí, Savo, apod.).
  • Doporučuje se čistit za suchého počasí, kdy případná vniknuvší voda rychle vyschne.

Varování

  • Dovnitř přístupové jednotky nesmí vniknout voda.
  • Nepoužívejte čističe na alkoholové bázi.