6. Signalizace stavů

Provozní stavy 2N Access Unit M jsou indikovány světelným signálem zobrazeným na přední straně zařízení. Světelný signál může být doprovázen zvukovým signálem, pokud je nastaven. Způsob nastavení je popsán v Konfiguračním manuálu pro přístupové jednotky 2N Access Unit v kapitole 5.3.3 Audio.

Bílá světelná signalizace informuje o napájení a provozu zařízení.

Zelená světelná signalizace je zobrazena po zadání platného PIN kódu v případě modelu s klávesnicí, nebo přiložení platné RFID karty, kdy následně dojde k sepnutí nastaveného spínače. Platná autentizace je provázena zvukovým signálem, pokud je nastaven.

Červená světelná signalizace je zobrazena po zadání neplatného PIN kódu v případě modelu s klávesnicí, nebo přiložení neplatné RFID karty, kdy následně nedojde k sepnutí nastaveného spínače. Neplatná autentizace je provázena zvukovým signálem, pokud je nastaven.

Tip

  • Úroveň podsvícení signalizační LED lze nastavit v sekci Hardware/Podsvícení, dostupné informace jsou k dispozici v konfiguračním manuálu, kapitole 5.3.4 Podsvícení.